SPECJALIŚCI

OD ZABYTKÓW

Biała karta dla samochodów zabytkowych

Gdzie działamy? Lublin, Świdnik, Łęczna, Chełm. Zadzwoń 516 217 090. Dojazd do Klienta

Zabytkowa motoryzacja

Marcin Kruk

‘’Żółte tablice” to nie tylko prestiż i docenienie Twojego wkładu pracy i dbałości o stan pojazdu, to także niższe koszty utrzymania z tytułu polisy OC oraz tylko jedno badanie techniczne.

Czy wiesz, że pojazd zabytkowy to pojazd określony ustawą prawa o ruchu drogowym?

W myśl tej ustawy, pojazdem zabytkowym jest pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Pojazd zabytkowy powinien spełniać podstawowe kryteria tj.

  • mieć co najmniej 25 lat,
  • być nieprodukowany (w modelu) od lat 15,
  • posiadać minimum 75 % zachowanych oryginalnych części (w tym główne podzespoły).

Dlaczego powinien spełniać, a nie musi spełniać?

Otóż pojazd może zostać zarejestrowany jako zabytkowy nawet przed upływem kryterium 25 lat z uwagi na swoje unikalne rozwiązania lub gdy jest związany z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub osobistościami publicznymi.

W ramach usługi wykonujemy „białą kartę” niezbędną do wpisu pojazdu do ewidencji ruchomych zabytków techniki Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi, stanowiącego podstawę do „dożywotniego” przeglądu na okręgowej stacji kontroli pojazdów.  

Biała Karta dla samochodów zabytkowych

Czy wiesz, że pojazd zabytkowy i kolekcjonerski jest zwolniony z opłat akcyzowych podczas importu indywidualnego?

Wykonujemy opinię określającą  stan techniczny, stopień oryginalności oraz wkład historyczny w rozwój motoryzacji dla potrzeby Urzędu Celnego, które stanowią podstawę do określenia pojazdu jako zabytkowy i kolekcjonerski, zgodnie z Wspólną Taryfą Celną.

Czy wiesz, że pojazd wyrejestrowany uznany za unikatowy możesz powtórnie zarejestrować?

Wykonujemy opinię określająca, czy pojazd spełnia kryteria techniczne i historyczne zgodne z ustawą prawa o ruchu drogowym, co daje podstawę do określenia pojazdu jako unikatowy i możliwości powtórnej rejestracji pojazdu.

Powyższe opinie wykonuje certyfikowany rzeczoznawca samochodowy, wpisany na listę Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

 

 

IMG_1539
IMG_1539
IMG_0111
IMG_0111
IMG_0480
IMG_0480
zabytkowa-warszawa-2
zabytkowa-warszawa-2
zabytkowa-mazda-1600
zabytkowa-mazda-1600
zabytkowa-skoda
zabytkowa-skoda
zabytkowa-syrena-przed-odnowieniem
zabytkowa-syrena-przed-odnowieniem
zabytkowa-warszawa
zabytkowa-warszawa
zabytkowy-1600
zabytkowy-1600
zabytkowy-fiat-125p-2
zabytkowy-fiat-125p-2
zabytkowy-fiat-125p-3
zabytkowy-fiat-125p-3
zabytkowy-fiat-125p
zabytkowy-fiat-125p